fbpx

Polityka prywatności 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej “RODO”, informujemy iż:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej “Administrator”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Paweł Król, ul. Bieżanowska 78/108,  30-826 Kraków.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Każda z osób, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej prosimy o kontakt mailowy: kontakt@czteryzmysly.pl.

 3. Każda z osób, której dane są przetwarzane ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zbiera dane potrzebne do kontaktu i świadczenia usług.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

 1. Niezbędne dane do realizacji świadczonych przez Administratora usług to imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 2. W celu wystawienia faktury wymagane dane to nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP.

Zebranie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazane są Administratorowi dobrowolnie podczas kontaktu z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem portali społecznościowych, portali z ogłoszeniami lub osobisty kontakt).

 2. Dane przekazane są Administratorowi również podczas zawierania umów.

Przekazanie danych osobowych

 1. W celu realizacji świadczonych przez Administratora usług możliwe jest przekazanie danych osobowych następującym osobom lub firmom:

a) pracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom,

b) firmom świadczącym usługi księgowości,

c) firmom kurierskim i poczcie polskiej,

d) operatorom serwisów służących do wystawiania faktur,

e) firmom świadczącym usługi utrzymywania serwerów, hostingu (nazwa.pl sp. z o.o.),

f) firmom świadczącym usługi poczty email (Google LLC),

g) portalom społecznościowym (Facebook, Instagram),

h) firmom świadczącym usługi e-mail marketingu.

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Pliki cookies

 1. Administrator nie używa plików cookies do zbierania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Osoby odwiedzające stronę pozostają anonimowe. Informacje płynące z cookies używane są do analizy statystycznej sposobu korzystania ze strony inspiroacademy.pl oraz do jej prawidłowego funkcjonowania.